Floating CSS Menu Css3Menu.comČlenství v Institut zážitkové pedagogiky...dle stanov:

Členem IZP se může stát jakákoliv organizace, kolektiv, či jednotlivec sympatizující s cílem a posláním IZP.
    2. Členství u jednotlivců není podmíněno věkem, pouze je omezeno hlasovací právo u členů mladších jak 18 let.
    3. Členství vzniká na základě vyplněné členské přihlášky (spolu s ověřením údajů) a schválením radou IZP.
    4. Členství zaniká:
        a) vystoupením člena z IZP na základě písemné žádosti,
        b) vyloučením člena radou IZP z důvodů porušení stanov nebo poškození dobrého jména IZP,
        c) smrtí fyzických osob,
        d) zánikem právních subjektů.
    5. Čestné členství je udělováno osobám a organizacím, které v rámci svému společenskému postavení mohou         výrazně napomoci realizaci cílů a naplnění poslání IZP.

Hlavní sídlo:
Klučanka
Dědov 45
Teplice nad Metují
549 57

IČ: 228 94 853
GSM: 606 888 195
Číslo účtu:
606 888 1956/5500
johan.cz@seznam.cz
 
Aktuálně:
Pro organizace:
   Společná činnost v rámci projektů IZP, zvláště pak zaměřených na volnočasové aktivity dětí a mládeže a na pomoc sociálně slabým občanům.
V současnosti hledáme partnery - členy pro plné využití střediska Klučanka. Konkrétně se jedná o letní táborovou základnu. 
Pro občany:
   K splnění všech probíhajících projektů potřebujeme mnoho dobrovolníků bez omezení věku. Na vzdělání a profesi nezáleží. Uplatnění najdou v pedagogických činnostech, v přípravách a organizaci kulturních, sportovních a humanitárních akcí, ale i např.
v údržbě a rekonstrukci střediska.
Všichni aktivní členi mají právo využívat výhody V.I.P.clubu!

© M.J.O. 12/2015 Prioritou organizace je dobrovolnost a kvantita pomoci.